CoWIN Covid-19 vaccine registration: Kerala Malayalam

CoWIN Covid-19 vaccine registration 

COVID-19 വാക്സിനേഷൻറെ രണ്ടാം ഘട്ടം മാർച്ച് 1 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. 60 വയസ്സിനും അതിനു മുകളിലും പ്രായമുള്ളവർക്കും 45 നും 59 നും ഇടയിൽ  പ്രായമുള്ള മറ്റ്   രോഗബാധിതര്‍ക്കുമാണ്  ഈ ഘട്ടത്തിൽ   രജിസ്റ്റർ  ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. CoWIN Covid-19 vaccine registration

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻറെ  നിർദേശപ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ  ആശുപത്രികളിലും  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും  വാക് സിനേഷൻ  നല്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ  300 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ  രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശുപത്രികൾക്ക് ഒറ്റ ഡോസിന് 250 രൂപ വരെ നിരക്ക് ഈടാക്കാം. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇത് സൗജന്യമായിരിക്കും.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻറെ  പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കോ-വിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ (Co-WIN website)  നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, മാർച്ച് 1-ന് ഇത് സജീവമായിരിക്കും. പിന്നീട്, കോവിഡ്  വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകളിൽ (CVC’s ) ഓൺ-സൈറ്റ് വാക്-ഇൻ രജിസ്ട്രേഷനുകൾക്കായി ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തും.

How to register?

 • രജിസ്ട്രേഷൻ കോ-വിൻ (Co-WIN portal ) പോർട്ടലിലും അരോഗ്യസേതു  ആപ്പിലും നടത്താം.
 • ഫോട്ടോ ഐഡൻറിറ്റി  കാർഡിൽ  ലഭ്യമായ അപേക്ഷകൻറെ  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം.
 • രജിസ്ട്രേഷന് മുമ്പായി, മൊബൈൽ നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് OTP വെരിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ വേളയിൽ, അപേക്ഷകന് കോവിഡ്  വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകളുടെ ലിസ്റ്റും വാക്സിനേഷനായുള്ള ലഭ്യമായ സ്ലോട്ടുകളും കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ലഭ്യമായ സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം അപേക്ഷകന് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കും.
 • രജിസ്റ്റർ  ചെയ്ത മൊബൈൽ  നമ്പർ  ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരമാവധി നാല് പേർക്ക് അപേക്ഷകൾ  രജിസ്റ്റർ  ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ അപേക്ഷകൻറെയും  ഐഡി കാർഡ് നമ്പർ നൽകണം.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ, അപ്പോയിൻറ്മെൻറ്  വിശദാംശങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ സമയം വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
 • അപേക്ഷകന് 45-നും 59-നും ഇടയിൽ പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഉള്ള   അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായാൽ, വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പോ ടോക്കണോ  ലഭിക്കും, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഒരു സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം SMS ആയി ലഭിക്കും.
 • കോ-വിൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓപ്പൺ സ്ലോട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു അപേക്ഷകന് അവർക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലവും സമയവും നോക്കി  ഒരു സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം.  ആദ്യ ഡോസിന് സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തശേഷം, രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി അവർക്ക് സ്വയമേവ ലഭിക്കും.

Documents required  ആവശ്യമായ രേഖകൾ

 • ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
 • 45 നും 59 നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവർക്ക്   രജിസ്റ്റർ  ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ  ഒപ്പിട്ട കോ-മോർബിഡിറ്റി (comorbidities ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

List of comorbidities

COVID-19 വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിൻറെ  രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ യോഗ്യരായ 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പൗരന്മാരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 • കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ  ഹൃദയപരാജയം (Heart failure) കാരണം ആശുപത്രി അഡ്മിഷനായിട്ടുള്ളവർ
 • പോസ്റ്റ് കാർഡിയാക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് / ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലാർ അസിസ്റ്റ് ഡിവൈസ് (LVAD)>  ഇടത് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിക് ഡിസ്ഫൻസിൽ (LVEF < 40%) > ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ വാൽവുലർ ഹൃദയ രോഗം
 • തീവ്രമായ PAH അല്ലെങ്കിൽ Idiopathic PAH ഉള്ള ജന്മനാഹൃദയ രോഗം ഉള്ളവർ
 • ചികിത്സയിലെ മുൻ സി.ബി.ജി/ PTCA/ MI, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ/ പ്രമേഹം എന്നിവയുള്ള കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗം ഉള്ളവർ
 • ആൻജിന ആൻഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ/ പ്രമേഹ ചികിത്സ
 • CT/MRI രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്കും ഹൈപ്പർടെൻഷനും / പ്രമേഹവും
 • പൾമണറി ആർട്ടറി ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഹൈപ്പർടെൻഷനും / പ്രമേഹവും എന്നിവക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർ.
 • പ്രമേഹവും (10 വർഷമോ  സങ്കീർണ്ണതയോ) ചികിത്സയിലെ ഹൈപ്പർടെൻഷനും
 • വൃക്ക/കരൾ/ ഹീമാറ്റോപോയിറ്റിക്ക് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്: സ്വീകർത്ത/ വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവർ
 • ഹീമോഡയാലിസിസ് / CAPD-യിൽ അവസാനഘട്ട വൃക്ക രോഗം
 • ഓറൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ / ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസന്റ് മരുന്നുകളുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം ഉള്ളവർ
 • സിറോസിസ്
 • തീവ്രമായ ശ്വസന രോഗം മൂലം  ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ  (കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ/ FEVI <50%) ലിംഫോമ/ ലുക്കീമിയ/ മൈലോമ)
 • ജൂലൈ 1, 2020-നോ അതിനു ശേഷമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അർബുദം  ഉണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരും
 • സിക്കിൾ സെൽ രോഗം/ അസ്ഥി മജ്ജ പരാജയം/ അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ/ തലസീമിയ മേജർ
 • പ്രാഥമിക ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങൾ/ എച്ച്.ഐ.വി അണുബാധ
 • ബൗദ്ധിക വൈകല്യങ്ങൾ/ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി/ആസിഡ് ആക്രമണം എന്നിവകാരണം, ഉയർന്ന പിന്തുണാ ആവശ്യകതകൾ ഉള്ള/ ബധിര-അന്ധത ഉൾപ്പെടെ, ഉയർന്ന പിന്തുണാ ആവശ്യകതകൾ ഉള്ള/ ഒന്നിലധികം വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്.

Where to get vaccinated

വാക്സിനേഷനായി എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള  ആശുപത്രികളുടെ (പൊതു- സ്വകാര്യ) ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. List of Hospitals

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) – Malayalam

Leave a Comment